طنز؛ رشیدپور، آن خوش‌ خنده، آن از نمک آکنده

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید