اردوغان: ارتش کُردی را در نطفه خفه می‌کنیم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید