ایران حمله تروریستی اخیر در کابل را محکوم کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید