مصرف دارو در ۳ ماهه سوم بارداری، مجاز نیست

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید