آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۶

آماده شدن سالن زیبای کاخ کرملین

آماده شدن سالن زیبای کاخ کرملین

ورزش سه: مقامات روسی برحسب برنامه های جالب توجهی که برای برگزاری قرعه کشی مهمترین رویداد فوتبالی قرن بیست و یکم دارند تصمیم گرفتند کاخ کرملین را به عنوانی یکی از مکان های تاریخی...