سیدجلال: می‌خواستم به حاشیه سازان توهین کنم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید