اردوغان: به آمریکا نیازی نداریم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید