اعتراف تلخ زیدان به کمبود مهاجم در رئال

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید