ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان تهرانی مختل می‌شود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید