دمشق: هرگز از سلاح شیمیایی استفاده نکردیم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید