شبکه الجزیره: ایران در کنار قطر ایستاد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید