روحانی، اصلاح طلب نبود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید