انسداد خیابان کارگر در پی حریق پاساژ مهستان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید