سرخاب: استقلال خسته بود و شرایط عادی نداشت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید