گواردیولا: ما هم امتیاز از دست خواهیم داد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید