تیراندازی خونین در یک بازار شلوغ هند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید