طارمی: به خاطر پول به ریزه اسپور نرفتم

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید