عکس: عیادت هاشمی از رییس دفتر رهبری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید