بیانیه ارتش به مناسبت روز جمهوری اسلامی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید