پرتال تفریحی نصر

طنز؛ از خرس مویی کندن غنیمته

علیرضا کاردار در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت: در زمان‌های قدیم جنگلی بود خوش آب و هوا که اهالی‌اش به لهجه محلی، «جینگیل» صدایش می‌کردند. در جینگیل خرس گنده‌ای بود که کاری جز عسل...

محسن رفیق دوست: خدا از سر تقصیر کسانی که اینقدر تند علیه آیت الله هاشمی رفتند، بگذرد

محسن رفیق دوست: خدا از سر تقصیر کسانی که اینقدر تند علیه آیت الله هاشمی رفتند، بگذرد

پایگاه خبری انتخاب: محسن رفیق دوست در تلویزیون به شدت از حمله کنندگان به مرحوم آیت الله هاشمی انتقاد کرد. رفیق دوست اظهار کرد: ساعت ۷:۱۵ که وارد منزل شدم، دخترم این خبر را...